ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2014 > > Svet sa vyjadril: Vlády by mali vyhlásiť Arktídu za chránenú krajinnú obasť!

Svet sa vyjadril: Vlády by mali vyhlásiť Arktídu za chránenú krajinnú obasť!

Svet sa vyjadril: Vlády by mali vyhlásiť Arktídu za chránenú krajinnú obasť!

Globálny prieskum iniciovaný organizáciou Greenpeace ukázal, že 74 % respondentov súhlasí s tým, aby vlády vytvorili chránenú oblasť v Arktickom oceáne na severnom póle a vytvorením svätyne pre zvieratá a ďalší morský svet. Navyše až 71 % účastníkov prieskumu sa zhoduje na tom, že celý Arktický oceán by mal byť ochránený od ropných vrtov a iných foriem ťažkého priemyslu.


Toto je prvý celosvetový prieskum o návrhu vyhlásiť Arktídu za chránenú oblasť, ktorý prebiehal v 30 krajinách, na 6 kontinentoch, v 22 jazykoch. Prieskum bol vedený online a výsledky boli porovnané s údajmi z nedávneho sčítania obyvateľstva v každej krajine na overenie reprezentatívnej zložky z pohľadu veku a pohlavia.
Dnes znepokojení občania z celého sveta tlmočia odkaz na najvyššie stupne v ich krajinách: svet chce Arktídu ako chránenú oblasť! Greenpeace dobrovoľníci a aktivisti pôjdu na vrcholy hôr a striech, aby ukázali transparenty na podporu požiadaviek občanov tohto sveta smerovaných verejným predstaviteľom.

Vzhľadom na tak širokú podporu na ochranu Arktického oceánu, na čo vlády ešte čakajú? Začiatkom tohto týždňa, Arktická rada – medzivládne fórum pre arktickú spoluprácu – organizovala stretnutie Arktickej ekonomickej rady, ktoré ponúklo priemyslu priamy prístup k predstaviteľom, ktorí rozhodujú o osude Arktídy. Na čele tejto iniciatívy je kanadské predsedníctvo so svojou do oči bijúcou agendou proti ochrane životného prostredia a mimo súlad s tým, čo požaduje svetová verejnosť. Tak, ako sa topí arktický ľad, veľa vlád arktických krajín otovorilo svoje pobrežia a severné vody nebezpečenstvu ťažby ropy a prieskumu. Máme výnimočnu historickú príležitosť žiadať ich o ochranu budúcnosti našej planéty a aby využili svoje právomoci na ochranu, nie drancovanie Arktídy tým, že zastavia priemysel pred posúvaním sa ďalej na sever. Zachovanie akrtickej ropy tam, kde je, hlboko pod morským dnom, by nielen ochránilo región pred vážnymi rizikami rozsiahlych únikov ropy, ale aj udržalo v pôde uhlík, ktorý spôsobuje topenie ľadovcov na prvom mieste.

Centrálna oblasť arktických vôd zatiaľ nebol zničený. Vlády môžu spolupracovať na vytvorení chránenej oblasti v Arktíde vo forme vytvorenia morskej rezervácie v týchto vodách, aby boli aktivity deštruktívneho priemyslu ako prieskum a ťažby ropy, plynu, minerálov, indistriálny rybolov a vojenské aktivity blokované a aby bola uplatňovaná prísna environmentálna kontrola lodnej dopravy. Navrhovaná oblasť na chránené územie je v medzinárodných vodách v centre arktických vôd, do 200 námorných míl od výlučne ekonomickej zóny každého z arktických pobrežných štátov (EEZ). Mimo hranice akéhokoľvek štátu alebo tradičných domorodých území, patrí centrálna oblasť arktických vôd nám všetkým. Jeho budúcnosť je ohrozená ropnými spoločnosťami a rybárskymi loďami upierajúcimi pohľad na možnosť vŕtania a nadmerného rybolovu. Ale jeho budúcnosť je aj v našich rukách a teraz, keď sa svet vyjadril jasne a prejavil zjednotenú podporu za Arktídu ako chránené územie, je čas konať.

Chránené územie Arktídy by ochránilo jeden z najkrehkejších a najunikátnejších ekosystémov na Zemi, domov pre narvaly, ľadové medvede, morské vtáky a ďalšie. Podobne, ako v prípade vyhlásenia chráneného územia v Antarktíde, zostal by priestor pre vedecké výskum a loďstvo. Viac ako 800 vplyvných politikov, akademikov, laureátov Nobelovej ceny, umelcov a ďalších pripojili svoje meno k Medzinárodnej deklarácii o budúcnosti Arktídy, aby šírili svoj vplyv so stále narastajúcim hnutím za záchranu Arktídy. S ich podporou a väčšinou občanov naprieč celého sveta, o ktorých teraz vieme, že súhlasia, môžme spolupracovať, aby sme urobili niečo pozitívne pre naše dejiny.

Pridajte sa k hnutiu na záchranu Akrtídy na www.zachrantearktidu.sk

- Miriam Rajterová, koordinátorka kampane za záchranu Arktídy -
05.09.2014

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet