ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2015 > > Rok drevenej Kozy/Ovce

Rok drevenej Kozy/Ovce

Rok drevenej Kozy/Ovce

Po roku energického Koňa prichádza pokojnejší rok – rok drevenej Kozy alebo Ovce (19. 2. 2015 až 7. 2. 2016). Toto zviera prezentuje ženskú energiu Jin. Jej rok bude obdobím vhodným na oddych, osobné meditácie a zmierenie sa s ostatnými. Vplyv Kozy nás priťahuje bližšie k domovu a k rodinám. V roku Kozy objavujeme v sebe viac pochopenia a citlivosti. Bude nám väčšmi záležať na ľuďoch, veľkorysejšie budeme narábať so svojim časom i peniazmi.


Z Kozy/Ovce vyžaruje vždy spokojnosť a pohoda. Vezmite si voľno a venujte sa svojim záľubám. Uzatvárajte priateľstvá, cestujte, tvorte. Nadchádzajúci čas sľubuje mnohé prekvapenia a príchod zaujímavých možností. Tento rok bude priať umeleckej činnosti. Je tu čas na vašu vďačnosť za svoj život. Ponorte sa do harmónie.

Drevo zaručuje úspech ľuďom pracujúcim v oblastiach vied a umenia. V tomto roku môžu vzniknúť úžasné umelecké diela a môže dôjsť k významným vedeckým objavom. Drevo je symbolom rastu, vytrvalosti, sily a rozvoja. Strom symbolizuje zakorenenosť, ctenie si tradícií a úctu k hodnotám. V tomto roku pôjde skôr o diplomaciu ako silu.

Vyrovnanosť pokojamilovnej Kozy/Ovce spomalí trocha beh vecí i pre aktívnejšie znamenia, lebo tento rok nie je vhodný na búrlivú aktivitu, ale na skúmanie vlastných myšlienok a citov.

- redakcia -
19.02.2015

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet