ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2016 > > Aj študentov zaujíma školstvo!

Aj študentov zaujíma školstvo!

Aj študentov zaujíma školstvo!

Novovzniknutá Študentská iniciatíva – Ďakujeme, že vieme založená študentmi vysokých škôl sa snaží zvýšiť povedomie a záujem svojej generácie o aktuálnom štrajku slovenských učiteľov a vyjadriť im svoju podporu. Chceme vyzvať Iniciatívu slovenských učiteľov, aby vytrvali vo svojom snažení i naďalej a pridali sa k študentom
na zhromaždenie Ďakujeme, že vieme 2. 2. 2016 o 17:00 na Námestí SNP v Bratislave. Taktiež pozývame participovať aj priaznivcov Iniciatívy rodičov, aby neváhali a pristúpili k zmene budúcnosti svojich ratolestí.


Každý z nás mal to šťastie a mohol stretnúť aspoň pár učiteľov, ktorí mu dali viac, ako bolo predpísané. Sme študenti, ktorí im chcú poďakovať za naše vzdelanie a ďalej ho rozvíjať, a preto jedno z našich „ďakujem“ vyjadrujeme podporením štrajkujúcich učiteľov.
Máme približne 20 rokov a rozmýšľame, prečo musíme za kvalitnými školami chodiť do zahraničia. Prečo dosahujeme také nízke výsledky spomedzi študentov európskych krajín? Prečo so vzdelaním, ktoré dostávame v škole, nedokážeme obstáť na trhu práce? Prečo kľúčové kompetencie musíme nadobúdať mimo školy?
Našim učiteľom veríme, chceme podporiť ich požiadavky a ukázať kompetentným, že problém s dnešným školským systémom trápi aj nás. Cieľom našich aktivít je informovať študentov o tomto probléme, keďže sa ich bytostne dotýka, a taktiež vytvorenie priestoru pre študentov na vyjadrenie svojich názorov. Chceme ukázať, že učitelia nie sú sami a aj študenti majú svoj silný hlas aj v oblasti školstva.
Zakladateľmi Študentskej Iniciatívy – Ďakujeme, že vieme je skupina siedmich študentov – jednotlivcov. Robíme to dobrovoľne a z presvedčenia. Podporujeme snahu slovenských učiteľov, ktorí chcú učiteľmi zostať a pridať do svojich radov ďalších schopných ľudí, pretože školstvo je budúcnosť nás všetkých. Boli by sme radi, keby sa podarilo dosiahnuť, aby sme my, aj tí, ktorí prídu po nás, chodili do škôl, ktoré ich pripravujú na skutočný život.

Kontakt: dakujemezevieme@gmail.com

- organizátori Ďakujeme, že vieme -
31.01.2016

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet